Kontakt

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Artur Pilzak

ul. Świętokrzyska 2

32-500 Chrzanów

tel. kom. 504 234 966

fax 32 623 10 25

Kancelaria współpracuje z Detektywem:

Detektyw Adam Niemczyk

Licencja Detektywa nr 0001574

ul. Działkowa 4, 32 - 590 Libiąż

tel. 326274969, 692098509

Kancelaria Adwokacka Adwokat Artur Pilzak świadczy pomoc prawną w zakresie m.in.

1. Prawa i postępowania karnego, karnego skarbowego, wykroczeń

2. Prawa i postępowania cywilnego

3. Prawa rodzinnego i opiekuńczego

4. Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

5. Prawa i postępowania administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi

6. Prawa gospodarczego i handlowego

7. Prawa prasowego

8. Prawa transporotwego

9. Windykacji należności

10. Odszkodowań

11. Stałej obsługi prawnej

1. Prawa i postępowania karnego, karnego skarbowego, wykroczeń

Kancelaria prowadzi również sprawy z zakresu przestępstw pozakodeksowych.

2. Prawa i postępowania cywilnego

Przykładowe sprawy z zakresu prawa cywilnego prowadzone przez Kancelarię,

3. Prawa rodzinnego i opiekuńczego

Przykładowe sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego prowadzone przez Kancelarię:

4. Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Reprezentowanie interesów pracowników i pracodawców, w tym w sprawach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń ze stosunkiem pracy.

Reprezentowanie interesów ubezpieczonych, odwołujących się w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Przykładowe sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzone przez Kancelarię:

5. Prawa i postępowania administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi

6. Prawa gospodarczego i handlowego

Reprezentowanie interesów osób prowadzących działalność gospodarczą, małych i średnich przedsiębiorców, spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie:

7. Prawa prasowego

8. Prawa transporotwego

9. Windykacji należności

Kancelaria Adwokacka Adwokat Artur Pilzak świadczy pomoc prawną w zakresie windykacji należności na rzecz Klientów, prowadzenia postępowania przedsądowego, dochodzenia należności w postępowaniu sądowym, w tym w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, reprezentowania Klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

10. Odszkodowań

Kancelaria Adwokacka Adwokat Artur Pilzak prowadzi sprawy w zakresie dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty:

11. Stałej obsługi prawnej

Kancelaria Adwokacka Adwokat Artur Pilzak świadczy pomoc prawną na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą, małych i średnich przedsiębiorców, spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych w formie stałej obsługi prawnej, na podstawie umowy o stałą obsługę prawną zapewniając kompleksową obsługę prawną w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.